Top

OVerheid

Je staat in De Kleurrijke Top 100! Lees hieronder waarom wij jou samen
met de andere gamechangers binnen de Overheid dit jaar hebben uitgekozen.

overheid

Ahmed Aboutaleb

Burgemeester. Aboutaleb is inmiddels al tien jaar de burgemeester van Rotterdam. Hij is de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst in Nederland én in andere grote steden in Europa. Was voorheen wethouder in Amsterdam en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Motivatie: De hoogedelachtbare heer Ahmed Aboutaleb is al jaren de burgervader van 010 en daarmee een goed voorbeeld van een inclusievere overheid. Hoewel hij het volgens critici niet altijd bij het goede eind heeft zoals zijn recente uitspraken over rap en geweld, is hij volgens anderen wel degelijk een consistente verbindende factor in een diverse, bruisende stad.

Sigrid Kaag

Sigrid Kaag

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Eerder werkte ze als VN-gezant in Libanon. Kaag was vóór haar ministerschap Special Coördinator van de Verenigde Naties in Libanon (UNSCOL). In 2016 won zij de Carnegie Wateler Vredesprijs. Met haar tijdelijke benoeming als vervanger van Halbe Zijlstra was ze de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse zaken in Nederland.

Motivatie: Het land en de globale politiek heeft meer diplomaten en mensen zoals Sigrid Kaag nodig. De quote die hieronder staat zegt genoeg over haar impact en visie als bruggenbouwer en bemiddelaar. Meertalige elegantie (u heeft het bij ons voor het eerst gehoord), iets wat Nederland helaas pas opvalt als het om een Nederlandse gaat maar dat terzijde. Sigrid for President!
Quote: “Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar niet als het om universele waarden gaat. Niet als het gaat om positie nemen tegen antisemitisme. Tegen xenofobie. Tegen racisme.”

Lute Nieuwerth

Lute Nieuwerth

Portefeuillehouder diversiteit en het initiatief ‘Kracht van het Verschil’ bij de politie. Nieuwerth is voormalig districtschef Gelderland-Zuid en werkte in Apeldoorn, Arnhem, Zwolle, Deventer en Nijmegen.

Motivatie: Nieuwerth zet zich in voor het verbreden van de eigen blik en zoekt vanuit zijn functies altijd de verbinding met de samenleving. Er was veel kritiek op het programma om diversiteit en culturele sensitiviteit te vergroten, intern en extern, maar wij zeggen: ‘zonder wrijving geen glans.’ We hopen dat de Nationale Politie de focus op diversiteit en inclusie voort blijft zetten in het kader van het tegengaan van o.a. etnisch profileren. Anders kunnen er jaarlijks documentaires zoals ‘Verdacht’ gemaakt blijven worden.

Nevin Özütok

Nevin Özütok

Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Woordvoerder Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties en Emancipatie. Nevin zet zich al jarenlang in voor emancipatie en kansengelijkheid. Zet zich met name in voor LHBTI+-emancipatie.

Motivatie: Is samen met Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) verantwoordelijk voor een wijziging van de Algemene Wet, die naast discriminatie vanwege geaardheid ook specifiek discriminatie tegen transgender en intersekse personen verbiedt. Nevin is een dame die onvermoeibaar gelijkheid aankaart en is een aanrader om op Twitter te volgen.

Said Kasmi

Said Kasmi

Fractievoorzitter van D66 in Rotterdam. Als wethouder is Said Kasmi verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderwijs, Cultuur en Toerisme. Richt zich op het tegengaan van ongelijke kansen, ook in het onderwijs, en op vergroening van de Rotterdamse economie en werkgelegenheid.

Motivatie: iets moois; namelijk het onderwijs verbeteren. Door gesprekken te voeren met de scholen kan hij als wethouder nog beter inspelen op de behoeftes om kansengelijkheid te bevorderen. Voerde ook een nieuw onderwijsbeleid door: het schoolontwikkelingsbudget is vanaf nu alleen nog beschikbaar om specifiek de prestaties van leerlingen te verbeteren. Iemand als Said noemen wij een leader of the new school.

Gladys Albitrouw

Gladys Albitrouw

Medeoprichter en penningmeester van de partij DENK. Was op de achtergrond een van de drijfveren toen DENK het AOW gat voor Surinaamse ouderen aankaartte. Albitrouw richtte samen met Xiomi Wijnhard, Jane Ortet en Joël Marte Cairo BOKS (Beweeg Onze Krachten Samen) op. Een organisatie binnen DENK met als doel het bevorderen van de politieke danwel maatschappelijke participatie van hen die vallen onder de Afro Diaspora.

Motivatie Gladys is een stille kracht en mag bij toekomstige verkiezingen wat ons betreft hoger op de lijst bij DENK. Haar bijdrage aan de partij is groot en we zien en horen graag meer van haar. Haar betrokkenheid, visie en activisme op Twitter zijn maar een paar redenen waarom wij vinden dat Gladys absoluut in deze lijst hoort.

Kai Bhawanibhiek

Kai Bhawanibhiek

Adviseur Diversiteit en Inclusiviteit bij de Gemeente Amsterdam. Strijdt voor gay acceptatie binnen de Hindoestaanse gemeenschap en is als vegetariër actief tegen klimaatverandering.

Motivatie: Kailashnath zoals zijn volledige naam luidt, is enorm actief op het gebied van social media om ongelijkheid aan te kaarten en mensen bewust te maken van de staat van onze planeet. Dat het niet zo goed gaat met het klimaat zou je haast vergeten, maar mensen als Kai helpen u graag herinneren. Een talent voor de toekomst, keep an eye on this one.

Asma Halusi

Asma Halusi

Fractievertegenwoordiger van NIDA Den Haag. Naast haar politieke carrière is ze sociaal ondernemer. Asma is verantwoordelijk voor meer toegankelijkheid voor o.a. mensen met een beperking in Den Haag. Maakte zich hard voor een rolstoelvriendelijke speeltuin met speeltoestellen voor kinderen in een rolstoel. De motie werd aangenomen.

Motivatie: Haar eerste moties waren een denderend succes; Gemeente Den Haag stemde unaniem in met het plaatsen van rolstoeltoegankelijke speeltoestellen in diverse Haagse speeltuinen. Ook wordt er gezocht naar openbare plekken waar ouders hun kind met een beperking kunnen verschonen als het te groot is voor een verschoontafel voor baby’s. Goed bezig!

Richard Moti

Richard Moti

Wethouder namens de PvdA in Rotterdam. Is verantwoordelijk voor de portefeuilles Werk & Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Moti wil het aantal Rotterdammers in de bijstand fors terugbrengen en wil over vier jaar 8000 Rotterdammers minder in de bijstand hebben.

Motivatie: Schafte als kersverse PvdA-wethouder het omstreden en vernederende papier prikken af. Rotterdamse bijstandsgerechtigden moesten voorheen gedurende vijftien weken één dag per week papier prikken. Richard is erg ambitieus met zijn plannen en is daadkrachtig van start gegaan. Laten we over twee jaar kijken hoe het staat met zijn plannen.

Esmah Lahlah

Esmah Lahlah

Wethouder arbeidsparticipatie, bestaanszekerheid en mondiale bewustwording in de gemeente Tilburg. Werd gekozen als partijloze kandidaat toen Tilburg op zoek was naar een zesde wethouder. Was voorheen als universitair docent slachtofferwetenschap en onderwijsdirecteur van de betreffende master verbonden aan Tilburg University.

Motivatie: Iemand die zich al jaren als vrijwilliger inzet voor anderen, die met haar wetenschappelijke onderzoeken naar jeugdcriminaliteit en kindermishandeling ook enorm belangrijk is, is in onze optiek onmisbaar. FYI: Esmah is also a Doctor of Philosophy (Ph.D.) en Master of Science (MSc): OMG! MashaAllah.

s
Welcome to Booth.

Tincidunt id aliquet risus feugiat, inante metus dictum at tempor usis nans.

d